Geschiedenis


Sinds 1973

In 1973 besloten een aantal leiders en leden van de KSA (Katholieke Studenten-Actie) uit Schellebelle, bij Wichelen, om jeugdclub OKA (Oud K.S.A.-Actiegroep) op te richten. Als jonge creatievelingen hadden ze immers nood aan nieuwe bijeenkomsten na de KSA.

Er werden onmiddellijk een aantal jaaractiviteiten op touw gezet, waaronder de uitschieters Fiesta Campestra, de aankomst van Sint-Maarten en de vrije zender Radio Radioka.

Elke maand ontvingen de leden het clubblad 't Okaatje met daarin een gedetailleerde opsomming van wat er allemaal te gebeuren stond: talentenjachten, film-, dans- en muziekavonden, toneel- en cabaretvoorstellingen, paas- en kerstfeestjes, eetfestijnen, speelgoed- en boekenbeurzen,... en zoveel meer. Ook eerder sportieve uitstappen zoals droppings, fiets- en wandeltochten, zwemmen, voet- en volleybal, schaatsen en bowlen kwamen regelmatig aan bod.

Impressie — 't Veer, Schellebelle (20e eeuw)

Impressie — 't Veer, Schellebelle (20e eeuw)

In 1975 trok men voor het eerst naar Oetz in Tirol in het kader van de VTBS-vakantie. Zelfs tot op vandaag gaat men nog jaarlijks skiën in Oostenrijk met leden en sympathisanten binnen de vereniging.

De talrijke bijeenkomsten en vergaderingen vonden telkens plaats in de toenmalige OKA-kelder, gelegen onder Parochiehuis 't Veer in Schellebelle. Ter plekke werden de voorbije activiteiten geëvalueerd en kon iedereen zich uitlaten over nieuwe ideeën en initiatieven.


Non-profitorganisatie

Enkele jaren na de start van de jeugdclub werd een vzw opgericht, voorzien van alle ex-bondsleiders van de KSA en alle ex-voorzitters van OKA in het bestuur. Deze vzw had als doel om alle materialen van de KSA en het OKA te beheren op het moment dat er geen jeugdclub meer zou bestaan.

“Wij organiseren sociale en culturele evenementen van allerlei aard in hartje Schellebelle, met als opzet mensen samen te brengen, te entertainen en vooral: te laten genieten.”
— Dirk Van der Haegen, voorzitter

In 1995 is jeugdclub OKA Schellebelle ten onder gegaan wegens het gebrek aan actieve en jonge medewerkers. Hierdoor nam de Raad van Bestuur van de vzw de beslissing om niet alleen de gelden en het materiaal te beheren, maar om gelijk een aantal belangrijke activiteiten in stand te houden. En met wat voor een resultaat.


OKA vandaag

We zijn nu bijna een halve eeuw later, toch is Vzw OKA nog lang niet van plan om haar sociale engagementen in Schellebelle en daarbuiten stop te zetten. De onvoorwaardelijke liefde voor het prachtige dorp en haar schatten van inwoners is daarvoor echter veel te groot.