Oud K.S.A.-Actiegroep sinds 1973.

In 1973 besloten een aantal leiders en leden van de KSA (Katholieke Studenten-Actie) uit Schellebelle om jeugdclub OKA (Oud K.S.A.-Actiegroep) op te richten. Als jonge creatievelingen hadden ze nood aan nieuwe bijeenkomsten na de KSA.

Er werden onmiddellijk een aantal jaaractiviteiten op touw gezet, waaronder de uitschieters Fiesta Campestra, de aankomst van Sint-Maarten en de vrije zender Radio Radioka.

Iedere maand ontvingen onze leden het clubblad 't Okaatje met daarin een gedetailleerde oplijsting van wat er die maand te gebeuren stond: talentenjachten, droppings, fiets- en wandeltochten, film-, dans- en muziekavonden, toneel- en cabaretvoorstellingen, paas- en kerstfeestjes, eetfestijnen, speelgoed- en boekenbeurzen, en nog vele andere. Ook sporten als voet- en volleybal, zwemmen, schaatsen en bowlen kwamen regelmatig aan bod.

 Impressie — Schellebelle

Impressie — Schellebelle

In 1975 trok men voor het eerst naar Oetz in Tirol in het kader van de VTBS-vakantie. Zelfs nu nog gaat men jaarlijks skiën in Oostenrijk met leden en sympathisanten.

De talrijke bijeenkomsten en vergaderingen vonden telkens plaats in de toenmalige OKA-kelder, gelegen onder Parochiehuis 't Veer in Schellebelle. Ter plekke werden de voorbije activiteiten geëvalueerd en kon iedereen zich uitlaten over nieuwe ideeën en initiatieven.

Enkele jaren na de start van de jeugdclub werd een vzw opgericht, voorzien van alle ex-bondsleiders van de KSA en alle ex-voorzitters van OKA in het bestuur. Deze vzw had als doel om alle materialen van de KSA en het OKA te beheren op het moment dat er geen jeugdclub meer zou bestaan.

“Bedankt om The Broken Circle Bluegrass Band naar Schellebelle te halen. Indrukwekkend en onvergetelijk!”
— Een tevreden bezoeker

In 1995 is jeugdclub OKA Schellebelle ten onder gegaan wegens het gebrek aan actieve en jonge medewerkers. Hierdoor nam de Raad van Bestuur van de vzw de beslissing om niet alleen de gelden en het materiaal te beheren, maar om gelijk een aantal belangrijke activiteiten in stand te houden.

Tot op vandaag worden naast het OKA-toneel evenementen als Cavabar 1919, Fiesta Campestra, de aankomst van Sint-Maarten en Kerstmarkt 1919 nog steeds alle eer aangedaan.